Angelic reikiutbildning
metatron

Utbildning i Angelic Reiki

Angelic Reiki är en fantastisk helande metod, där du arbetar tillsammans med de starka krafterna som bygger upp universum, för att hjälpa din klient att uppnå ett helande som verkligen går på djupet.

 

Möjlighet till workshops på din hemort finns fid en grupp om minst 4 deltagare. Kontakta skolan för att komma fram till detaljerna kring detta

 

Utbildningen är uppdelad i 4 delar. Du måste gå delarna i korrekt ordning, men för att du gått den första delen så måste du inte gå alla delarna, naturligtvis. Men var beredd på att du antagligen kommer känna att du absolut vill göra det!

 

Angelic Reiki 1 & 2

djwahl kuhl

Denna workshop kommer att ge dig den perfekta gåvan!

 

Workshopen innehåller:

Två Angelic Reiki reningar och initieringar

En Ärkeängelsinitiering och välsignelse

En definition och förståelse av Angelic Reikis energis natur

Principerna hur man renar och tillägnar ett utrymme för helande

Sex helande metoder, inklusive distanshelande och helande av sig själv

Fyra tillfällen där man ger och får helande

Hur man renar och tonar in kristaller

Lagarna om helande enligt den gudomliga hierarkin som Djwahl Khul har gett oss

 

Workshopen kostar 3400kr inkl moms

 

Angelic Reiki 3 & 4

"Syftet med workshopen är att ge dig en insikt i master energin i detta system. Det kommer att hända på det mest perfekta sättet för Dig."

 

Workshopen innehåller:

Anledning till och hur man renar, öppnar och stänger en workshop

Ärkeänglars och Änglars energis natur

Grundande meditation och meditation för den kännande kroppen

Renande och initiering till Angelic Reiki 3:e graden

Renande, borttagning av entiteter och initiering till Angelic Reiki 4:e graden

Initiering till Änglarnas stråle

Ärkeänglarnas mästarinitiering

Tre byten av helande

 

Workshopen kostar 3600kr inkl moms

Angelic Reiki Professionell utövare

En workshop i två delar!

 

Del ett fokuserar på de andliga principer som ligger till grund för Angelic Reiki som helande system. Delen, på två dagar, innehåller:

Ett renande och renande från väsen

Två initieringar till Angelic Reiki 4 och nivån 3 & 4, Ärkeänglars initiering med den mäktiga Sarim

Två nya helande metoder

st germain

Information om de två typerna av helande som används i Angelic Reiki: Magnetiskt och Radiatoriskt helande

Att arbeta med den kännande kroppen

Tillägnande av det helande utrymmet

Att hela vid döden och en förståelse för döden och dödsögonblicket

Sjukdomens natur och dess konsekvenser i helandeprocessen

Etik runt helandeprocessen

 

Del två fokuserar på de praktiska och de andliga principerna kring företagande. Är du redan en professionell healer och driver ett företag kan man ansöka om att inte behöva gå denna del. Certifikat för Professionell utövare ges endast när avtal om att följa Angelic Reikis etik kommer att följas.

 

Workshopen kostar 2500kr inkl moms för del ett och 1000kr inkl moms för del två.

 

Angelic Reiki Master Teacher

"Allt du behöver kunna för att lära ut Angelic Reiki till andra"

 

Workshopen innehåller:

Initiering

Meditation med Tree of life´s Ärkeänglar

Ärkeängels masterinitiering

Hur man starter som lärare

Praktiska råd kring hur man driver en professionell helandepraktik

Vägledning hur du leder Workshop i Angelic Reiki

Övriga frågor

 

Workshopen kostar 3900kr inkl moms

 

För att anmäla ditt intresse för någon av kurserna, skicka ett meddelande via e-post.

 

 

Skolans e-postadress är ändrad, och den korrekta adressen från och med nu är kishintai.skolan@gmail.com

Konsten att bota även obotliga sjukdomar består av att utgå från en helhetssyn på människan

 

www.kishintai.se© 1996-2017 • Ki-Shin-Tai, Skolan för Naturlig Hälsa.

Senast ändrad 2017-07-12