Basmedicin

Konsten att bota även obotliga sjukdomar består av att utgå från en helhetssyn på människan

 

Terapeutisk Basmedicin

För att bli godkänd på någon av skolans yrkesutbildningar måste du ha godkända betyg i basmedicin. Detta är ett antal medicinska ämnen som krävs av de flesta yrkesförbunden för att du som terapeut ska kunna teckna försäkringar och ansöka om medlemsskap.

Utbildningen sker enligt de kriterier och riktlinjer som satts upp av SFKM och BKM.

 

Kurslitteratur som används är "Fysiologi och relevant anatomi" av Olle Henriksson och Margareta Rasmusson, "Allmän patologi" av Eva Brehmer-Andersson samt Praktisk medicin, en websida som används som referens vid fördjupningsarbeten. Kurslitteraturen betalas av eleven själv.

 

Själva utbildningen är upplagd som distansutbildning, med 6 stycken en-dagsseminarier där delkurserna 1-5 vardera startas, samt delkurserna 6-8 startas gemensamt. Dessa seminarier ska ses som upptakt av studierna.

 

Under varje delkurs har varje elev en obligatorisk telefonkontakt med läraren för att stämma av studierna. Dessa bokas genom epost-kontakt. Önskar eleven ytterligare telefonkontakt bokas dessa tider också genom epost-kontakt.

 

Efter avslutad, godkänd utbildning erhåller eleven diplom. Häri anges utbildningens längd, och antalet dokumenterade studietimmar för respektive ämne. Tentamina avläggs löpande inom en 12-månaders period från kursstart. Kraven för godkänd tentamen är 65% rätt, och enda betyg som ges är "godkänd". Förnyad tentamen vid "icke godkänd" ska avläggas senast 6 månader efter sista huvudtentamen.

 

För omtentamen tillkommer en extra avgift om 250kr.

Sjätte huvudtentamen samt eventuell omtentamen sker enskilt på hemmaorten med skrivningsvakt, exempelvis på det lokala biblioteket.

 

Har du på annat sätt förvärvat dessa kunskaper, men inte har diplom på detta, finns möjlighet att få dina kunskaper vidimerade genom att skriva tentamen för varje delkurs till en kostnad av totalt 2500kr. Om du uppnår godkänt på samtliga tentamen erhåller du diplom för kursen. Omtentamen ges dock inte möjlighet till, så blir du ej godkänd hänvisas du till att delta på utbildningen för att få diplom.

 

Delkurs 1 (60 timmar)

Grundläggande cellbiologi, biokemiska begrepp, organsystem, vävnader, allmän patologi, cellskada, celldöd, somatisk död samt avvikelser i organens och vävnadernas storlek, hudens uppbyggnad och funktion, hudens sjukdomar.

 

Delkurs 2 (60 timmar)

Skelettet, leder, ledtyper, ledband, ledkapslar och andra strukturer i stödjevävnaden, muskelfysiologi, de största muskelgrupperna, vanliga skador och sjukdomar i rörelseapparaten.

 

Delkurs 3 (60 timmar)

Nervsystemets anatomi och fysiologi och vanliga neurologiska sjukdomar, sinnesfysiologi, sinnesorgan, hörsel, syn, lukt, beröringssinne, balans, smärtsinne mm, modern smärtfysiologi, vanliga smärttillstånd och smärtlindring.

 

Delkurs 4 (60 timmar)

Hjärt-kärlsystemets anatomi, fysiologi, blodet och lymfsystemet, immunologi, inflammation, urinsystemet och vätskebalans, temperaturreglering, sjukdomar i hjärta, kärl och lymfsystem.

 

Delkurs 5 (40 timmar)

Matspjälkningssystemets anatomi och fysiologi, matspjälkoning och näringsupptag, andningsorganens anatomi och fysiologi, sjukdomar i matspjälkningorganen och andningsorganen.

 

Delkurs 6 (10 timmar)

Kvinnans och mannens könsorgan, anatomi, fysiologi, vanliga sjukdomar i könsorganen.

 

Delkurs 7 (20 timmar)

Endokrina systemet, sjukdomar i det endokrina systemet.

 

Delkurs 8 (10 timmar)

Lagar, regler för sjukvård och alternativ medicinare, kontraindikationer, röda flaggor, medicinsk etik.

 

Fördjupningsarbete

Lokala, regionala och nationella lagar och regler.

 

 

 

Aktuella kurser:

 

Estetisk Akupunkturutbildning 7-9/4 i Stockholm. Plats meddelas närmare kursen. Möjlighet till privat utbildning finns också.

 

 

 

För att anmäla ditt intresse för någon av kurserna/utbildningarna, skicka ett epostmeddelande

 

 

Skolans e-postadress är ändrad, och den korrekta adressen från och med nu är kishintai.skolan@gmail.com

www.kishintai.se© 1996-2017 • Ki-Shin-Tai, Skolan för Naturlig Hälsa.

Senast ändrad 2017-02-15